YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Denetim Komitesi

Cemal Küçüksözen
Özge Bulut Maraşlı

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Özgür İncekara
Dr.Cansel Nuray Aksoy

Kurumsal Yönetim Komitesi

Özge Bulut Maraşlı
Dr.Cansel Nuray Aksoy