YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Denetim Komitesi

Selim Yazıcı 
İhsan Elgin

Riskin Erken Saptanması Komitesi

İhsan Elgin
Volkan Kublay

Kurumsal Yönetim Komitesi

Selim Yazıcı
Volkan Kublay
Burcu Perişanoğlu