VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNDE UYGULANACAK GENEL İLKELER

Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Uygulanacak Genel İlkeler
Taraf olunacak vadeli işlem sözleşmeleri Endeks ve faiz sözleşmeleri
Sözleşmelere konu varlıkların belirlenmesi Portföyde bulunan varlıklara göre belirlenecektir
Olası riskler Korunma amaçlı işlemlerde spot piyasa ile vadeli piyasa arasındaki korelasyonun korunma oranını azaltıcı yönde hareket etmesi
Açık pozisyon miktarı Sermaye Piyasası mevzuatına göre hesaplanan açık pozisyon tutarı girişim sermayesi yatırımlarının dışında kalan toplam portföy tutarını aşamaz, şu kadar ki; açık pozisyon oranı yapılan vadeli işlem sözleşmesi kontratın bağlı olduğu menkul kıymet türünün girişim sermayesi yatırımlarının dışında kalan toplam portföye oranını aşamaz
Borsa dışı vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin değerleme ilkeleri Borsa dışında vadeli işlem sözleşmelerine taraf olunmayacaktır