ORTAKLIK YAPISI

Ortaklar Grubu Pay Tutarı(TL)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (*) A 6.635.776
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B 15.019.652
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. B 12.442.079
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (*) B 3.944.719
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi B 4.976.832
Milli Reasürans T.A.Ş. B 3.317.888
Halka Açık Paylar B 28.315.535
Toplam 74.652.480

Ortaklık Yapısı (%)