YATIRIM FELSEFESİ

Şirketlerin uzun vadeli yatırım hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olarak potansiyellerine ulaşmalarını ve böylelikle sermayedarları için değer yaratmalarını sağlamak yatırım felsefemizin özünü oluşturur.

Ortak olduğumuz şirketlerin sadece Türkiye'de değil, uluslararası pazarlarda da rekabet etmelerini hedefleriz. Ortaklarımıza rekabet avantajı yaratmak amacıyla organik olarak veya yeni şirketler satın alarak büyümelerine, operasyonel verimliliklerini artırmalarına, yeni pazarlara açılabilmelerine ve en uygun sermaye yapılarını oluşturmalarına destek veririz.

Stratejilerimiz Değer Yaratma Odaklıdır

Türkiye'de ispatlanmış geçmiş performansı bulunan az sayıda yerli girişim sermayesi fonundan biriyiz. Şirketlerin kurumsallaşma ve büyüme sürecinin çeşitli safhalarındaki gereksinimleri konusunda deneyim sahibi olduğumuza inanıyoruz. Şirketlerin günlük operasyonlarına doğrudan müdahale etmeden aksiyon alır, şirket için değer yaratacak stratejileri, şirket yönetimi ile beraber belirleriz.

Değer yaratma stratejilerimizi ortak olduğumuz şirketlerde uygulamadaki yönlendiriciliğimiz, şirketlerin rekabet avantajlarını belirgin olarak yükseltir. Bu durum sermayedarlarımıza piyasa koşullarına göre beklenenin üzerinde getiriler sunmamıza olanak tanır.