YATIRIM KRİTERLERİ

Bir bakışta yatırım kriterlerimiz:

  • Proje başına ortalama 10-40 milyon TL arasında yatırım tutarı
  • Genişleme aşaması ve ileri aşamadaki şirketler
  • Başarılı geçmiş performans ve büyüme odaklı vizyon ile birlikte sektörlerinde lider olma potansiyeli bulunan şirketler
  • Orta ölçekli işletmeler

Yatırım yapacağımız şirketlerle ilgili kriterlerimiz:

  • Piyasa koşullarının üzerinde getiri beklentisi
  • Şirketin gerçekçi büyüme beklentisi
  • Operasyonel karlılık
  • Güçlü, deneyimli, yaratıcı, işini benimsemiş, hızlı karar alabilen ve enerji seviyesi yüksek yönetim ekibi
  • Sürdürülebilir rekabet gücü, pazar payı ve markalaşma, gerçekçi ve taklit edilmesi güç iş planı, özgün ve rekabet avantajı olan ürünler ve hizmetler
  • Makul çıkış olanakları (finansal/stratejik alıcıya satış, halka arz, mevcut pay sahiplerine satış)