HAKKIMIZDA

İş Girişim Sermayesi, büyüme potansiyeli barındıran niş alanlarda, büyüme evresindeki orta büyüklükteki şirketlere ortak olmak suretiyle finansman ve katma değer sağlayan “akıllı sermaye”yi temsil eder.

İş Bankası Grubu içerisinde bir girişim sermayesi fonunun kurulması fikrinin olgunluk kazanmasıyla Dünya Bankası'ndan da destek alarak 2000 yılında kuruluşumuzu tamamladık. Girişim sermayeciliğinde en önemli unsur olan kadro oluşumunu bir yıl içinde tamamlayarak yatırım projelerini değerlendirmeye başladık.

Yüksek büyüme potansiyeline sahip KOBİ'leri, sermaye ihtiyaçlarını karşılayarak gelişimleri süresince destekliyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana girişimcilere büyüme finansmanı sağlıyor ve yol haritalarını yapılandırmada kurumsallık, strateji belirleme, iyi yönetim, etkinlik, verimlilik gibi ana eksenlerde iyileştirmeler sunuyoruz. Girişimcilerle profesyonel sermayeyi birbirine bağlıyoruz.

Amacımız ortak olduğumuz şirketlerin operasyonel performanslarını yukarı taşımak, rekabetçi duruşlarını güçlendirmek ve böylece piyasa değerlerini artırmaktır.

Söz konusu performansın en önemli göstergesi olan yatırımlarımızın yıllık bileşik getiri oranı Türkiye ve dünya ortalamasının üzerindedir.

17 Giriş 13 Çıkış olmak üzere gerçekleştirdiğimiz 30 işlem ile, işlem bazında Türkiye’de piyasa liderliğimizi sürdürüyoruz.

2004 yılından bu yana borsaya kote bir şirket olarak yatırımcılara şirketimizin faaliyetlerine ortak olabilmeleri için imkan sağlıyoruz.

İş Girişim Sermayesi’nin Tarihinden Satırbaşları