ETİK İLKELER

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. çalışanları "yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere projelerinin gerçekleştirilmesinde katkı sağlayacak sermaye ve yönetim bilgisi sunmak ve hissedarlarına yüksek getiri sağlamak " olan misyonunu yerine getirirken etik kurallar çerçevesinde hareket eder.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.;

 • Faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yürütmeye özen gösterir. Çalışanları, ortakları, iştirakleri ve ilişkide olduğu diğer taraflarla ilişkilerini hukuki ve ahlaki kurallar kapsamında yürütür.
 • Faaliyet gösterdiği alandaki diğer firmalara karşı dürüst davranır ve rekabet kurallarına titizlikle uyar.
 • Etkin portföy yönetimi ve örnek kurumsal yapısı ile hissedarlarına diğer yatırım alternatiflerinden daha yüksek kazanç sağlamayı hedefler.
 • Hissedarlarına düşük riskle yüksek getiri sağlamayı hedeflerken yatırım yaptığı şirketlerde genel olarak aşağıdaki özelliklerin bulunmasına dikkat eder.
 • Dürüst ve şeffaf bir yönetim.
 • Yüksek büyüme potansiyeline sahip bir yapı.
 • Faaliyet gösterdiği sektörde rekabet edebilme potansiyeline sahip olması.
 • Faaliyet gösterdiği sektörün de büyümeye açık olması.
 • Yatırım yaptığı girişim şirketlerinin, İş Girişimcin sahip olduğu bilgi, tecrübe ve deneyimden ihtiyaçlarına en uygun şekilde faydalanmalarım sağlar.
 • Sahip olacağı bazı haklar ve tecrübesi sayesinde girişim şirketlerine iş süreçlerinde yol göstererek büyümelerini sağlar.
 • İştirak ettiği şirketlerde de kurumsal yapının gelişmesi amacıyla kurum içi politikalar ile prosedürlerin belirlenmesine ve bunların yazılı hale getirilmesine yardımcı olur.
 • Çıkar çatışmalarına engel olacak her türlü önlemi alır.
 • Şirketin hazırladığı, kamuya açıkladığı ve düzenleyici otoritelere sunduğu verilerin doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olması ve bunların zamanında açıklanması konusunda azami gayreti sarf eder.
 • Hissedarların şirket hakkındaki bilgilere zamanında ve en az maliyetle ulaşmalarını sağlar.
 • Şirketin her çalışanını şirket bünyesinde eşit kabul eder, adil ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.
 • Çalışanların kişilik onurunu ve yasalarla tanınmış haklarını korur.
 • Çalışanlara verilen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığına dair performans değerlendirmesi yapar.

Çalışanlar;

 • Yasalara ve şirket içi düzenlemelere uygun davranırlar.
 • İş Girişim Sermayesi Yatırını Ortaklığı A.Ş.'nin adını ve saygınlığını benimser ve korurlar.
 • Birbirleriyle ve diğer taraflarla olan ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli davranırlar.
 • Menfaat teminine ve/veya çıkar çatışmasına neden olabilecek ilişkilerden kaçınırlar.
 • Mesleki bilgi ve deneyimlerini artırma ve kendilerini geliştirme hususunda devamlı gayret gösterirler.
 • Şirkete ait sır olabilecek nitelikteki bilgileri saklama yükümlülüğünün bilincindedirler.
 • Şirket malvarlığı ve kaynaklarının doğru kullanımı konusunda hassasiyet gösterirler.
 • Etik kurallara aykırı herhangi bir durumda yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.