YÖNETİM KURULU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olup, 2003 yılında Birmingham Üniversitesi’nde Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1996 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan, 2006’da Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcısı olan Sayın Gürsoy, ardından aynı bölümde Birim Müdürü olarak görev yaptı. 2011’de Ticari Bankacılık Ürün Bölümü Müdürü, 2015’te ise Gebze Kurumsal Şube Müdürü olan Ozan Gürsoy, Mayıs 2020’de Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilmiştir

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Syracuse Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yapan Sayın Çakmakcı 2003 yılında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nda göreve başlamış ve 2009 yılında Genel Sekreterlik görevine atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir. Sayın Çakmakcı 28.04.2006 tarihinde yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş olup halen Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir. Sayın Çakmakcı 2008-2011 yılları arasında Mobiga Oyun Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış, 2006-2018 yılları arasında Teknoloji Yatırım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüş olup, bu şirkette halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisi 2018-2022 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) ve Sabancı Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Yönetim Kurulu üyeliklerini de yürütmüştür.

Üst düzey yöneticilik, Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanlığı görevleriyle FMCG, Medya ve Holdinglerde görev yapan Ozge Bulut Maraşlı’nın uzmanlık alanları arasında finans, kurumiçi girişimcilik, M&A, değişim yönetimi, stratejik planlama ve iş geliştirme bulunmaktadır. MAY Yapım Yönetici Ortağı; Fabu Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı, Fark Holding, BluTV, İşGirişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Slowtürk Radyo Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. Two Zero Girişim Sermaye Fonu ve Arya Investment Yatırım Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır. Aktif bir Sivil Toplum Kuruluşu destekçisi olan Özge Bulut Maraşlı, 1996 ‘dan beri faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ve ülkelerde STK Kurucu, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlıkları yaptı. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği, Yeniden Biz, International Academy of Television Arts & Sciences Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, American Turkish Society (ATS) üyesi ve MEI Strateji Yöneticileri Kurulu üyesidir. Sabancı Üniversitesinde Aile Şirketleri konusunda çalışmaları ve Master derecesi bulunan Özge Bulut Maraşlı, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur. ICF Coaching Diploması bulunmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Sayın Aykol, iş hayatına 1997 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. Sayın Aykol, 2006 yılında Merter Şubesi Müdürü, 2007 yılında Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölümü, Müdür Yardımcısı, 2009 yılında Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölümü, Birim Müdürü, 2011 yılında Bireysel Bankacılık Ürün Bölümü, Bölüm Müdürü ve Haziran 2018-Ağustos 2022 tarihleri arasında Bireysel Krediler Bölümü’nde, Bölüm Müdürü olarak görev almıştır. Sayın Aykol, 2010-2018 yılları arasında Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nde Yönetim Kurulu üyesi, Millî Reasürans Türk A.Ş.’de Mart 2018-2019 döneminde Yönetim Kurulu Üyesi, 2019–2021 tarihleri arasında ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 2020-Mart 2022 dönemi arasında Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.’de (Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Sayın Aykol, İş GYO’da 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesidir. Sayın Aykol İş GYO’daki Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra grup içi görev olarak Trakya Yatırım Holding A.Ş. Gayrimenkul İş Kolu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Kubilay Aykol, 20 Temmuz 2023’de İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanmış olup, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyesidir.

Sayın Cansel Nuray Aksoy, Lisans ve yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yapan Cansel Nuray Aksoy, bankacılık doktorasını İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü’nde tamamlamıştır. 1999 yılında İş Bankası’nda Kurumsal ve Ticari Şubelerde Kambiyo ve Kurumsal Pazarlama departmanlarında başlayan kariyeri, sırasıyla İç Kontrol Bölümü Şube denetimleri, İnsan Kaynakları Bölümü İş Süreçleri ve Analizleri, İşe Alım ve Oryantasyon Eğitim görevleri ile Değişim Yönetimi Başkanlığı’nda HR dönüşüm programlarında aldığı görevlerle devam etmiştir. Halihazırda İş Bankası İştirakler Bölümünde Birim Müdürü olan ve İş Bankası iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdüren Aksoy, 2 Eylül 2022’de İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Sn. Aksoy aynı zamanda Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesidir.

Sayın İhsan Elgin 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde lisans eğitimini ve 2007 yılında Koç Üniversitesi’nde yönetici MBA programını tamamlamıştır. İhsan Elgin, girişimcilik ekosistemine ilk adımını bir tarım teknolojisi girişimi olan Climateminder’ın kurucu ortağı olarak atmıştır ve ABD’de satışını gerçekleştirmiştir. Daha sonra, büyük kurumların girişimcilik dönüşümünü yöneten Core Strateji’yi kurmuş ve satışını gerçekleştirmiştir. İhsan Elgin, Türkiye’deki ilk girişim hızlandırma programı olan Girişim Fabrikası’nın kurucusudur. İş Girişim Sermayesi ve Fintech alanının lider platformu FinTech İstanbul’un kurucu ortağı olan İhsan Elgin, girişim sermayesi yönetim şirketi olan Finberg’in kurucu yöneticisi ve yönetim kurulu üyesidir. 3 Farklı fon altında yaklaşık 200 milyon dolar hacminde 30’dan fazla yatırımdan sorumludur İhsan Elgin, 11 yıldır mensubu olduğu Özyeğin Üniversitesi’nde Building a Business vermektedir. Aynı zamanda, rektörün girişimcilikten sorumlu danışmanlık görevini yapmaktadır.İhsan Elgin’in Fintech, inovasyon ve girişimler hakkındaki yazıları Fast Company Türkiye ve Harvard Business Review Türkiye’de yayımlanmaktadır.

Sayın Selim Yazıcı 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisans (1994) ve Doktora (1999) eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1992 yılında üretim mühendisi olarak başlamıştır. Yüksek lisans yaptığı dönemde İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde akademik kariyerine başlamıştır. 2006 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını almıştır. İşletme, Yönetim, Örgütsel Davranış, Uluslararası İşletmecilik, Proje Yönetimi, Girişimcilik, Dijitalleşme, E-Öğrenme ve İş Sürekliliği Yönetimi konularında lisans ve lisansüstü programlarda dersler vermektedir. Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak lisansüstü dersler vermiştir. Özyeğin Üniversitesi’nde Financial Engineering and Risk Management Programında misafir öğretim üyesi olarak lisansüstü ders vermektedir. 2009-2014 yılları arasında Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2012-2020 yılları arasında İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı; 2016- 2019 yılları arasında Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır. Finansal Teknolojiler konusunda ülkemizin bölgesel bir merkez (Hub) haline gelmesi ve FinTech girişimlerinin geliştirilmesi amacıyla 2016 yılında kurulan FinTech İstanbul platformunun kurucu ortağıdır. Sayın Selim Yazıcı halen İş Finansal Kiralama A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.