ORTAKLIK YAPIMIZ

Ortaklar Grubu Pay Tutarı(TL)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A 6.635.776
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B 15.018.515
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı B 8.294.719
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. B 12.442.079
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi B 4.976.832
Milli Reasürans T.A.Ş. B 3.317.888
İş Faktoring A.Ş. B 663.578
Halka Açık Paylar B 23.303.093
Toplam 74.652.480

Ortaklık Yapısı (%)