YÖNETİM KURULU

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunu olan Sayın Akkuş 1991 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Hazine Bölümünde uzman yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1998 yılında aynı bölümde Müdür Yardımcısı olmuş ve 2002-2006 yılları arasında Birim Müdürü olarak görev yapmıştır. Sayın Akkuş 2006-2008 yıllarında Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümünde, 2008-2011 yıllarında Hazine Bölümünde Bölüm Müdürü olarak görevini sürdürmüştür. 2011 yılında Genel Müdür Yardımcısı olan Sayın Akkuş halen aynı görevi sürdürmektedir. Sayın Akkuş, 2000-2003 yılları arasında Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’de, 2003-2005 yıllarında T. Şişe Cam Fabrikaları A.Ş.’de, 2005-2007 yıllarında T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’de denetçilik yapmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığı şirketler ve tarihleri ise şöyledir: 2007-2008 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., 2008-2010 İş-Dublin Financial Services Plc (Başkan), 2009-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş., 2010-2011 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve 2011-2013 İş Portföy Yönetimi A.Ş. (Başkan).

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Syracuse Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yapan Sayın Çakmakcı 1990-1997 yılları arasında bu üniversitede araştırma asistanı ve öğretim görevlisi olarak da çalışmıştır. 1999-2003 yılları arasında Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’de mühendis ve İş Geliştirme Müdürü olarak çalışan Sayın Çakmakcı 2003 yılında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nda Teknoloji Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü olarak göreve başlamış, 2005 yılında Genel Sekreter Yardımcılığına getirilmiş ve 2009 yılında da Genel Sekreterlik görevine atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir. Sayın Çakmakcı 28.04.2006 tarihinde yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş olup halen Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir. Sayın Çakmakcı 2008-2011 yılları arasında Mobiga Oyun Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış, 2006 yılından itibaren de Teknoloji Yatırım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Sayın Riza İhsan Kutlusoy, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Türkiye İş Bankası A.Ş.’deki kariyerine 1988 yılında Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Kutlusoy, 1996 yılında Sermaye Piyasaları Bölümü Müdür Yardımcısı, 1998 yılında aynı Müdürlükte Grup Müdürü, 2002 yılında Sermaye Piyasaları Bölümü Müdürü olarak atanmış, 2006 yılında Galata Şubesi Şube Müdürlüğüne getirilmiştir. 2008 yılında Risk Yönetimi Müdürlüğü Müdürü olarak atanan Kutlusoy, 2011 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilmiştir. Sayın Kutlusoy Nisan 2016 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür olarak atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığı şirketler ise şöyledir: 2002-2006 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Başkan Vekili), İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Başkan) ve İş Portföy Yönetimi A.Ş.(Başkan Vekili), 2004-2007 İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.(Üye), 2006-2008 Gemport Gemlik Liman Depolama İşletmeleri A.Ş.(Başkan), 2006-2011 Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.(Başkan), 2011-2013 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.(Üye), 2011- Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.(Başkan), 2016- İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Üye).

Sayın Meltem Gülsoy, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezundur. University of Reading’de yüksek lisansını tamamlamış olan Sayın Gülsoy, iş yaşamına Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’de mali analist olarak başlamıştır. Sayın Gülsoy devamında Kurumsal Pazarlama Departmanında 10 yıl çalışmış olup 2009-2014 döneminde TSKB Proje Finansman Müdürü olarak görev yapmış, Mayıs 2014’den bu yana ise TSKB Kurumsal Pazarlama Müdürü olarak görev yapmaktadır. Pek çok sanayi, enerji, alt yapı, gayrimenkul geliştirme, turizm projelerinin ve satın alma işlemlerinin finansmanında çalışmış olan Sayın Gülsoy aynı zamanda 2009-2011 yıllarında TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 2012 yılında İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Sayın Volkan Kublay, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü mezunudur. Türkiye İş Bankası A.Ş.'deki kariyerine 2000 yılında Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Sayın Kublay, 2008 yılında İştirakler Bölümüne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. TSKB, Arap Türk Bankası, İş Finansal Kiralama A.Ş. ve İş Faktoring A.Ş.’de Yönetim Kurulu Denetçisi olarak görev yapmış olan Sayın Kublay 2012 yılında İştirakler Bölümünde Birim Müdürlüğüne atanmıştır. Sayın Kublay ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Ortaklığı A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Efes Varlık Yönetim A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Portland State Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümünden 1973 yılında mezun olan Sayın Byrns çalışma hayatına 1974 yılında başlamış ve 2004 yılına kadar, Amerikan Deniz Kuvvetlerinde uçuş subayı, çokuluslu şirketlerde ise yeminli mali müşavir, finans yöneticisi ve üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Sayın Byrns Anadolu Cam A.Ş.’de YönetimKurulu Üyeliği yapmaktadır. 2010 yılında kişisel tecrübeleri hakkında bir kitap yazan Sayın Byrns kişisel gelişim ve kariyer başarısı hakkındaki ikinci kitabını 2015 yılında yayınlamıştır.

1973-1979 yılları arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamlayan Sayın Kutay 1979-1984 yılları arasında Carnegie–Mellon Üniversitesi’nde doktorasını yapmıştır. Halen ABD’de kurulu WebAction, Inc.’de Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapan Sayın Kutay aynı zamanda Hazelcast ve Peak Games şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olup Earlybird Venture Capital’de danışman ve yatırımcı olarak da yer almaktadır.