PROJE ÖZETİ


Şirket Bilgisi/Amaçlar

 • Şirketin Künyesi ile Birlikte Geçmiş Faaliyetlerini ve Hedeflerini Belirten Kısa Bir Tanım
 • Organizasyon Yapısı
 • Üst Yönetimin/Kurucu Ortakların/Sermayedarların Özgeçmişleri

Pazardaki Fırsatlar

 • Pazardaki İhtiyaç ve Pazara Giriş Stratejisi
 • Şirketin Sunduğu Katma Değer
 • Pazarın Büyüklüğü ile Pazarın Gerçekleşen ve Beklenen Büyüme Hızı
 • Rekabet ve Şirketin Stratejik Rekabet Gücü
 • Dağıtım/Satış Kanalları

Ürünler/Hizmetler/Teknoloji

 • Alternatiflere Göre Farklılık
 • Giriş Engelleri
 • Satış Fiyatları ve Maliyetler
 • İş ve Operasyonel Stratejiler
 • Satış ve Pazarlama Planı

Hedef Pazar

 • Rekabet
 • Giriş Stratejisi
 • Mevcut Konumlandırma
 • Dağıtım Kanalları

Mali Veriler

 • Geçmiş Mali Veriler (Gelir Tablosu ve Bilanço)
 • Finansal Projeksiyonlar (Gelir Tabloları, Sermaye Artırımı Tahminleri ile Proforma Bilanço ve Nakit Akım Tabloları) ve Projeksiyonların Oluşturulmasında Kullanılan Varsayımlar
 • Projenin Hangi Aşamalarında Ne Kadar Fona İhtiyaç Duyulduğu


Lütfen Proje Özeti’ni info@isgirisim.com.tr adresine gönderiniz.