YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Denetim Komitesi

Ali Rıza Kutay
Faik Byrns

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Faik Byrns
Volkan Kublay

Kurumsal Yönetim Komitesi

Ali Rıza Kutay
Volkan Kublay
Selami Düz