GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI

Genel Müdür’ün Mesajı

İş Girişim Sermayesi; Türk şirketlerine gerçek değer katan, sektörün öncü ve köklü girişim sermayesi fonudur.

Türkiye gibi hızla gelişmekte olan ülkelerde şirketlerin bilançolarını sağlıklı ve sürdürülebilir kılmak için iç ve dış finansal kaynakların yetersiz kalması, şirketlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önündeki en büyük engellerden biridir. Girişim sermayesi fonları şirketlere aktardıkları sermaye ile bu ihtiyacı karşılamaya katkıda bulunmaktadırlar. Diğer taraftan, şirketlerin iş planları, stratejileri, insan kaynakları ve kurumsal dönüşümlerine de önemli katkı sağlayan girişim sermayesi fonları bu yönleri ile ülke ekonomisine çok boyutlu değerler kazandırmaktadırlar.

Şirketlerin pozitif yöndeki dönüşümlerinin tamamlanması ile yeni iş stratejilerinin uygulama ve sonuçlarının alınması genel olarak 3 ila 7 yıllık bir vade aralığında mümkün olabilmektedir. Bu durum, girişim sermayesi fonlarının kısa vadeli adımlar yerine uzun vadeli sonuçlara odaklanmasının temel nedenini oluşturmaktadır.

Türkiye’ye ve büyüme hikayesine inanıyoruz.

Ekonomimizi büyütecek olan temel eylemlerden biri KOBİ’lerin ve inovatif sektör ve şirketlerin artarak desteklenmesidir. Ülkemizde girişim sermayesi, şirketlerde değer yaratılmasını hedefleyen, uzun vadeli perspektife sahip yatırım felsefesi ile sağladığı katkılardan dolayı şirketlerin ihtiyacını karşılayabilecek değerli bir alternatif finansman modeli olarak öne çıkmaktadır. İş Girişim Sermayesi, bu noktada aktif yönetim ve kontrol mekanizmaları geliştirerek, tüm temel alanlarda uygun kurumsal disiplini yerleştirmek üzere çalışmalarına yön vermektedir.

Güçlü, sürdürülebilir ve rekabetçi bir altyapı

Sermaye desteği yanında şirketi topyekûn ayağa kaldıracak olan güçlü, sürdürülebilir ve rekabetçi bir altyapıyı oluşturmak bizim asli yetkinliklerimizden biridir. Ortak olduğumuz şirketlerde değer yaratılması, iş ortaklarımızla “kazan-kazan” felsefesi doğrultusunda verimli ilişkilerin tesis edilmesi ve sermayedarlarımıza beklenenin üzerinde getiriler sunulması doğrultusunda stratejilerimizi belirlemeye devam ediyoruz. Kamu otoritesinin de girişim sermayesi alanındaki vizyonu ile sektörümüzün önünün daha da açılacağına ve stratejilerimizi destekleyeceğine inancımız tamdır.

Aynı kararlılıkla yeni fırsatlara

Yerel bir girişim sermayesi fonu olarak İş Girişim Sermayesi; deneyimli ekibiyle performansını daha da geliştirmek, yatırım yapılan şirketler üzerinden istihdam ve katma değer üretmek, yeni isabetli yatırım fırsatlarını kovalamak ve ortakları için sürdürülebilir getiri sağlamak yönündeki çabalarını aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Hissedarlarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza katkı, destek ve güvenleri için teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

A. Murat Özgen
Genel Müdür